Skip to main content

Unë kam instaluar eSIM-in tim, por SIM-i i shtëpisë sime nuk funksionon