Skip to main content

Si të përdorni dy eSIM në të njëjtën kohë